Cart

Όροι χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της beautynet.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της.  Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της beautynet.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα beautynet.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό τίτλο BEAUTYNET (ΑΦΜ 999012238, ΔOY: Ε Πειραιά, Γ.Ε.ΜΗ 44903007000, ΤΗΛ: 2104916300, email: info@beautynet.gr, με δραστηριότητα την «εμπορία καλλυντικών προϊόντων και ειδών κομμωτηρίου». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Πειραιά (Μήλου 25Β, ΤΚ 18545).

Σκοπός της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) απευθύνεται τόσο σε απλούς καταναλωτές όσο και σε επαγγελματίες του χώρου της ομορφιάς.

Ο  χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

Ως Επισκέπτης (Αγορά χωρίς εγγραφή): Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Ως Επιστρεφόμενος Πελάτης (χρήστης): Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Μία φορά το χρόνο η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ E δύναται να ζητά από τον χρήστη/πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο beautynet.gr (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του.

 Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος beautynet.gr και να πραγματοποιηθούν αποστολές παραγγελιών, είναι απαραίτητα:

 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο του χρήστη/πελάτη.
 • Η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • Η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής).
 • Μόνο για έκδοση τιμολογίου: Επωνυμία, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ και Αντικείμενο Δραστηριότητας.
 • Ένας αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

 Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον χρήστη-πελάτη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία  ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.  Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ  είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 3.1 Γενικά

H εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών της beautynet.gr.

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να μπορεί ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο beautynet.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή του και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του.
 • Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων) τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ .
 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πελάτες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή του στους εξής σκοπούς επεξεργασίας: αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων και την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς (προφίλ).

 3.2 Ενημέρωση, επεξεργασία και σκοποί επεξεργασίας:

Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ ενημερώνει τον εγγεγραμμένο χρήστη και ο εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: H εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του. Περαιτέρω και εφόσον ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ή/και για την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ του χρήστη-πελάτη και την βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος beautynet.gr.

β) Ηλεκτρονικές Παραγγελίες, Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας:

β.1) Βασική επεξεργασία

 Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (beautynet.gr) της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, ζητούνται:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο για ατομική επιχείρηση ή επωνυμία εταιρείας
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης Επωνυμία, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ, Αντικείμενο δραστηριότητας
 • Ένας αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

 Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία  ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/πελάτη δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας ALPHA BANK που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο beautynet.gr. Ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η  παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το beautynet.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και τις παραγγελίες στο beautynet.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ  όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. H εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ).

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών-πελατών δεν θα γίνεται από την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και το ηλεκτρονικό της κατάστημα (beautynet.gr) εκτός από τις επεξεργασίες υπό β.2 κατωτέρω για τις οποίες η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών-πελατών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

β.2) Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση

β.2.1) Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και το beautynet.gr ο εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του.

Ο Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ ή/και τρίτων συνεργατών της προς τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του beautynet.gr, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων, η επικοινωνία εντύπων του beautynet.gr.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το beautynet.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beautynet.gr.

β.2.2.) Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ ενημερώνει επίσης τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη της ότι μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του και να διενεργεί έρευνες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις ανάγκες τους, να προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες προώθησης των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών της, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. Για να μπορούν οι  εγγεγραμμένοι χρήστες/πελάτες να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ) και ειδικότερα των κάτωθι δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη-πελάτη:

 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο beautynet.gr
 • Συχνότητα επισκέψεων στο beautynet.gr
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο beautynet.gr
 • Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο beautynet.gr
 • Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο beautynet.gr
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο beautynet.gr
 • Ιστορικό παραγγελιών στο beautynet.gr

Σκοπός της συγκεκριμένης αυτής  επεξεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών, η προσωπική επιβράβευση τους, η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πελατειακής βάσης της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ , η λήψη από τους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες προσωποποιημένων προσφορών και ενημερώσεων που τους αφορούν άμεσα καθώς επίσης και η πρόσκληση συμμετοχής, με ανταμοιβή ή όχι, σε έρευνες για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας beautynet.gr, για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών βάσει των αγορών που αυτός έχει πραγματοποιήσει.

O εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

γ) Αποδέκτες Δεδομένων:  Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη είναι ή δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ
 2. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
 3. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων,  στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του beautynet.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ.

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ,
 2. ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,

iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,

 1. iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
 2. v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει:

 • απευθείας online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο beautynet.gr
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beautynet.gr

Αναλυτικά:

Για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες του beautynet.gr να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο beautynet.gr στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» και «Λεπτομέρειες Προφίλ».

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beautynet.gr.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του που έχει δώσει την συγκατάθεσή του στο beautynet.gr από τον προσωπικό του λογαριασμό στο beautynet.gr κατά την διαδικασία της εγγραφής τους στην ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

ε) Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του επισκέπτη χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.

Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ . Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ) Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του beautynet.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να απευθύνεται στην εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ , στο email gdpr@beautynet.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 210 4916300.

Σε κάθε περίπτωση κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ, για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση της έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr à Τα δικαιώματά μου à Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Το πιστοποιητικό SSL για το beautynet.gr έχει εκδοθεί από την εταιρία πιστοποίησης COMODO GROUP Inc.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί ο κωδικός (password) που δίνετε όταν γίνεστε εγγεγραμμένος χρήστης του beautynet.gr Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και ο κωδικός (password). Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε κωδικούς (password) χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της ALPHA BANK που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του beautynet.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα beautynet.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard, DINERS, AMERICAN EXPRESS, Discovery, Union Pay και Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας (RSA 2048-SHA256/TLS 1.2 με AES-256 + Forward Secrecy με σύγχρονα προγράμματα περιήγησης) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 1. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση beautynet.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Ωστόσο οι τιμές των προϊόντων καθώς και η δυνατότητα παραγγελίας τους δίνεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες με επαγγελματική δραστηριότητα και όχι σε απλούς καταναλωτές.

Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.

Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ οι οποίες δύνανται να διαφέρουν μεταξύ των φυσικών καταστημάτων και της ιστοσελίδας beautynet.gr και να ισχύουν για διαφορετικά προϊόντα. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα beautynet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος beautynet.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης-πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον έχει επαγγελματική δραστηριότητα και αντίστοιχη έναρξη δραστηριότητας στην εφορία.

Σε περίπτωση που επιστραφεί παραγγελία που έχει κάνει ο χρήστης-πελάτης για ασήμαντο λόγο (αλλαγή γνώμης, άρνηση παραλαβής κλπ), τότε για να αποσταλεί εκ νέου οποιαδήποτε παραγγελία στον χρήστη θα πρέπει η νέα παραγγελία να έχει εξοφληθεί πριν την αποστολή της μέσω Τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό της εταιρείας ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ  ή μέσω πληρωμής με πιστωτική κάρτα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΩΝ

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί για τους παρακάτω λόγους.

 • Στην περίπτωση φυσικά που θα μας το ζητήσετε εσείς.
 • Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας για τυχόν αλλαγές ή έλλειψη των προϊόντων, η παραγγελία σας ακυρώνεται αφότου περάσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρώτης προσπάθειας τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Ελλιπή στοιχεία αποστολής. Άν η παραγγελία σας έχει ελλιπή στοιχεία, π.χ λάθος τηλέφωνο επικοινωνίας, έλλειψη αριθμού διεύθυνσης κ.ά (δεν ισχύει για χωριά και νησιά που δεν έχουν αριθμό διεύθυνσης). Τότε η παραγγελία σας ακυρώνεται αφότου περάσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πρώτης προσπάθειας τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με τραπεζική κατάθεση και έχουν περάσει επτά (7) εργάσιμες ημέρες χωρίς να προβείτε σε αυτή. 

Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας, μπορείτε να προχωρήσετε ξανά σε νέα παραγγελία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τυχόν απορίες παραμένουμε στην διάθεσή σας. 

Άρνηση παραλαβής  – Μη παραλαβή παραγγελίας

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παραλάβετε ή απλά δεν παραλάβετε την παραγγελία σας άνευ σημαντικού* λόγου τότε αυτή επιστρέφει σε εμάς. Μπορείτε να ξανακάνετε την παραγγελία σας, όποτε το επιθυμείτε ωστόσο αν για δεύτερη φορά αρνηθείτε να παραλάβετε ή δεν παραλάβετε την παραγγελία σας χωρίς την ύπαρξη σημαντικού λόγου τότε για να σας στείλουμε εκ νέου οποιαδήποτε παραγγελία αυτή θα πρέπει να είναι ήδη πληρωμένη (κάρτα ή τραπεζική κατάθεση).

 1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς επιπλέον χρέωση, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.  Η δωρεάν επιστροφή ισχύει για δύο φορές τον χρόνο για κάθε πελάτη. Πέραν των δωρεάν επιστροφών μπορείτε να επιστρέψετε οτιδήποτε θέλετε και οποτεδήποτε το θελήσετε αλλά θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας, με πρότερη ενημέρωση φυσικά. Η χρέωση εξόδων για επιστροφή προϊόντος/ων παραγγελίας δεν ισχύει για σπασμένα και ελαττωματικά προϊόντα τα οποία σε κάθε περίπτωση αποστέλλονται εκ νέου δωρεάν ή σας πιστώνεται η αξία τους στο ακέραιο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι καλλυντικά προϊόντα και διέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλυντικών. Τα καλλυντικά προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, τα μαλλιά, ή τα νύχια, δεν μπορούν να επιστραφούν εφόσον ανοιχτεί η προστατευτική τους συσκευασία ή η ταινία ασφαλείας για λόγους υγιεινής (Δεν ισχύει για τα ελαττωματικά προϊόντα).

Παράδοση Λάθος Προϊόντος – Έλλειψη προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι άλλο από αυτό που παραγγείλατε μπορείτε να το επιστρέψετε επιλέγοντας “Λάθος προϊόν” στη φόρμα επιστροφής. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν λείπει εντελώς από την παραγγελία σας συμπληρώστε στην φόρμα επιστροφής “Έλλειπε Προϊόν” και θα σας στείλουμε εκ νέου το προϊόν.

Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά

Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος που έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά, μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή του στη μεταφορική εταιρεία και να επικοινωνήσετέ μαζί μας (info@beautynet.gr, +30 210 4916300) για να προβούμε άμεσα σε αποζημίωση ή αποστολή νέου προϊόντος.

Εάν η καταστροφή του προϊόντος διαπιστωθεί μετά το άνοιγμα του δέματος ή της συσκευασίας του μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επιστροφής επιλέγοντας “ Σπασμένο-Φθαρμένο Προϊόν”, για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν.

Για την καλύτερη και πιο σύντομη εξυπηρέτησή σας καλό θα ήταν να μας στείλετε φωτογραφία του κατεστραμμένου προϊόντος ως επισύναψη στην φόρμα επιστροφής.

Αλλαγή Γνώμης

Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν για το οποίο αλλάξατε γνώμη εφόσον αυτό δεν ανοιχτεί και δοκιμαστεί καθώς μετά την δοκιμή του μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγιεινής* συμπληρώνοντας την φόρμα επιστροφής επιλέγοντας “Αλλαγή Γνωμης”, για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν.

*Όλα τα προϊόντα μας έρχονται σε επαφή με το πρόσωπο ή τα νύχια του πελάτη!

Καθυστέρηση Παραλαβής

Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν ή και ολόκληρη την παραγγελία σας ή να αρνηθείτε την παραλαβή τους σε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ πέραν των αναφερόμενων στην ιστοσελίδα μας για την περιοχή σας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας (καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ). Συμπληρώστε την φόρμα επιστροφής επιλέγοντας “Καθυστέρηση Παράδοσης”, για να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Διαδικασία Επιστροφής

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε την «Φόρμα Επιστροφής» που είναι διαθέσιμη στο beautynet.gr πατήστε εδώ. Μετά την αποστολή της φόρμας επιστροφής θα επεξεργαστούμε το αίτημα σας και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών για το πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί..

Υποχρεούστε να αποστείλετε το/τα προϊόν/τα στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Θα πρέπει επίσης να συσκευάσετε τα προς επιστροφή προϊόντα με τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστούν φθορές κατά την επιστροφή και θα πρέπει να επιστρέψετε μαζί και την απόδειξη πώλησης του προϊόντων. Σε περίπτωση έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να εκδώσετε δελτίο αποστολής.

Κατόπιν κανονίζουμε την παραλαβή των προς επιστροφής προϊόντων με την μεταφορική εταιρεία που συνεργαζόμαστε και πάντα σε συνεννόηση μαζί σας. Μπορεί να μεσολαβήσουν από μία (1) έως και (5) εργάσιμες μέχρι το δέμα να φτάσει στην εταιρεία μας.

Όλες οι επιστροφές που παραλαμβάνονται από το κατάστημα femme-fatale.gr ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί ο λόγος επιστροφής και να διαπιστωθεί (μόνο σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος) αν το ελάττωμα οφείλεται σε λάθος του κατασκευαστή ή σε λάθος χρήση του πελάτη. Επιπλέον ελέγχονται όλα τα προϊόντα τα οποία επιστράφηκαν για άλλους λόγους για να διαπιστωθεί αν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υποστεί φθορές ή συσκευασία του, δεν έχει ανοιχθεί η ταινία ασφαλείας και δεν έχει δοκιμαστεί (δεν ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα).

Τέλος σε περίπτωση που παραλάβουμε τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση ή επιβεβαιωθούν τα ελαττωματικά προϊόντα, στέλνουμε εκ νέου τα προϊόντα χωρίς επιπλέον χρέωση ή σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας ανάλογα με το τι έχτε επιλέξει στην φόρμα επιστροφής.

Περιορισμοί Επιστροφών

Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιστροφές προϊόντων για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Όταν η αίτηση επιστροφής καταχωρηθεί 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής.
 • Όταν δεν υπάρχει το παραστατικό αγοράς του προϊόντος.
 • Όταν έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του προϊόντος με δική σας υπαιτιότητα ή έχουν αφαιρεθεί ετικέτες του προϊόντος ή λείπουν έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν πχ οδηγίες χρήσης για ηλεκτρικές κλπ.
 • Όταν έχει αποσφραγιστεί ή αφαιρεθεί η προστατευτική συσκευασία του προϊόντος που προστατεύει το προϊόν από το να ανοιχτεί και να δοκιμαστεί και άρα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η υγιεινή του προϊόντος.
 • Όταν έχει δοκιμαστεί ένα προϊόν.

Επιστροφή Χρημάτων

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την επιστροφή των χρημάτων σας για επιστραφέντα προϊόντα αυτή γίνεται είτε στην κάρτα σας, σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας σας έγινε με κάρτα, ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελία σας έγινε με τραπεζική κατάθεση/μεταφορά ή με αντικαταβολή.

Η επιστροφή των χρημάτων διεκπεραιώνεται από εμάς εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής σε τραπεζικό λογαριασμό θα δείτε τα χρήματά σας στο αντίστοιχα διάστημα (1-2 εργάσιμες) με αιτιολογία femme-fatale.gr ενώ στην περίπτωση επιστροφή επιστροφής στην κάρτα μπορεί να περάσουν ακόμη και 5-7 εργάσιμες για να φανεί η επιστροφή στην κάρτα σας ανάλογα με το διαχωριστικό της εκάστοτε τράπεζας.

Διεύθυνση Επιστροφής

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ (BEAUTYNET)

Μήλου 25Β

Πειραιάς, ΤΚ 18545

210-4916300

Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ θέλοντας να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονό σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@beautynet.gr.

 1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Σε περίπτωση που αγοράζετε προϊόντα για επαγγελματική χρήση ή μεταπώληση μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη ομάδα χρήστη και να σας ενεργοποιήσουμε μετά από έλεγχο των στοιχείων σας ώστε να λαμβάνεται τις  αντίστοιχες εκπτώσεις.

 1. ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το beautynet.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του beautynet.gr. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

 1. COOKIES

Η εταιρεία ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας beautynet.gr περισσότερα για την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας καθώς και τους περισσότερο επισκεπτόμενους διαδικτυακούς τόπους μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε όπως να προσαρμόζουμε καλύτερα τις ιστοσελίδες μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες.

Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης καθώς και να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Web Beacons

Τα Web beacons (επίσης γνωστά ως Internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι συνήθως διαφανείς εικόνες γραφικών που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα. Τα Web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies προκειμένου να καταγράφουν τις ενέργειες των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους.

Διευθύνσεις IP και URLs

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός εντοπιστής που χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές να εντοπιστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, μπορούμε να δούμε την διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Την πληροφορία αυτή τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Την πληροφορία αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αλλάξουμε τον τρόπο παρουσίασης της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας.

Το URL (Uniform Resource Locator / Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) είναι ένας μοναδικός εντοπιστής ή διεύθυνση για κάθε μέσο στο διαδίκτυο και ουσιαστικά πρόκειται για τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Την πληροφορία αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να δούμε ποιες ιστοσελίδες έχουν επισκεψιμότητα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

Πχ.: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox https://support.mozilla.org/el/kb/apaloifh-cookies-kai-dedomenwn-istoselidwn-firefox

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677